Počas dvestoročnej histórie firmy Mason Cash sa nemenil tradičný vzor na misiach. A ostáva stále krásny. Tradičné sú aj hladké misy a misy Original a  Heritage.